Conceptualización de Técnicas utilizadas en joyería